Sportraad

Doelstelling van de sportraad 

De voornaamste doelstellingen van de gemeentelijke sportraad Lierde zijn: actief meewerken aan het sportleven te Lierde, logistieke steun verlenen aan de sportverenigingen van Lierde, advies uitbrengen... kortom een schakel zijn tussen de sportieve bevolking, de sportclubs en het gemeentebestuur.

Het huishoudelijk reglement (pdf, 129.9 kB) van de gemeentelijke sportraad Lierde werd goedgekeurd door de algemene vergadering van de gemeentelijke sportraad in zitting van woensdag 12 juni 2019 en door de gemeenteraad in zitting van maandag 21 oktober 2019.

Bestuursleden van de gemeentelijke sportraad Lierde: 

Voorzitter sportraad : De heer Kurt DE GELAS

Ondervoorzitter sportraad : De heer Ronny DEKENS

Secretaris / communicatieverantwoordelijke : De heer Enzo VAN DEN KERCKHOVE

Penningmeester : De heer Antoine DE COCK

Sportcoördinator : De heer Clement VAN DE VIJVER

Deze 5 bestuursleden werden voor de lopende bestuursperiode erkend door de algemene vergadering van de gemeentelijke sportraad in zitting van woensdag 12 juni 2019 en door de gemeenteraad in zitting van maandag 21 oktober 2019. 

Zij vormen tevens het dagelijks bestuur van de gemeentelijke sportraad. De schepen van sport en de sportfunctionaris staan hen bij.

De sportraad telt inmiddels 20 sportverenigingen. Als leden kunnen deze verenigingen een beroep doen op tal van voordelen en dienstverleningen. Alle aangesloten clubs zijn lid van de algemene vergadering en hun vertegenwoordiger woont de algemene vergaderingen bij.
De sportraad verleent naast gemeentelijke organisaties zoals bvb. de jaarlijkse scholenveldloop, ook zijn medewerking aan intergemeentelijke of provinciale evenementen.

Clubs aangesloten bij de sportraad 

· Dansvereniging 'Dance-experience by LN'

· Dansvereniging ‘Love2Dance’

· Duivensport ‘Recht Voor Allen Deftinge’

· Hondensport “Mijn Hond Mijn Vriend'

· Joggingclub Jogging Sportief Lierde

· Minivoetbalclub FC Dikken

· Minivoetbalclub MVC De Zandlopers

· Minivoetbalclub MVC De Kartuizer

· Minivoetbalclub San Siro Boys Deftinge

· Pilates Lierde

· Tennisclub TC Lierde

· Voetbalclub KFC Bonanza

· Voetbalclub VCE Deftinge

· Volleybalclub Sporting Sint Jan Hemelveerdegem

· Wandelclub CSC Lierde

· Vereniging Boccia ‘p²MC’

· Wielerclub “de moedige wielrijders”

· Wielerclub “Sportclub Sint Kornelisvrienden”

· Wielerclub "WTC Sportief Lierde"

· Wielerclub "WTC Tempelhof'

Sportverenigingen die wensen toe te treden tot de gemeentelijke sportraad zijn nog steeds welkom. Ze dienen enkel een schriftelijke aanvraag te richten naar: Sportraad Lierde - Nieuwstraat 19 - 9570 Lierde. 
Voor meer informatie kan men steeds terecht op bovenvermeld adres of via mail sportdienst@lierde.be