College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen is het uitvoerend orgaan van de gemeente. Het college vergadert wekelijks in gesloten zitting

Verslagen

Besluitenlijst

Samenstelling

Het college van burgemeester en schepenen bestaat uit de burgemeester en 4 schepenen.
Om rechtsgeldig te kunnen beraadslagen, woont de Algemeen Directeur ieder college bij.
De leden van het college van burgemeester en schepenen, maken eveneens deel uit van de gemeenteraad en OCMW-raad.

Burgemeester

Burgemeester
Klik om te vergroten

Jurgen Soetens

burgemeester@lierde.be

T 055 43 10 35 - 0473 41 49 84

Spreekuur : iedere woensdag tussen 18.00 uur en 20.00 uur of na afspraak 

Bevoegdheden:

 • Algemeen beleid
 • Veiligheid (politie, brandweer en preventie) 
 • Interne organisatie (financiën, ICT, personeel, dienstverlening) 
 • Burgerlijke stand 
 • Communicatie en participatie

Eerste schepen

Erna
Klik om te vergroten

Erna Antoine

erna.antoine@lierde.be

T 0473 80 00 09

Bevoegdheden:

 • Jeugd- en seniorenbeleid
 • Onderwijs
 • Gezinsbeleid 
 • Kinderopvang 
 • Minderhedenbeleid 
 • Dierenwelzijn
 • Gelijke kansenbeleid
 • Toerisme en dorpspromotie
 • Begraafplaatsenbeheer
 • Jubilea en jumelages

Tweede schepen

katelijne

Katelijne Scheirlinckx

katelijne.scheirlinckx@ocmwlierde.be

T 055 43 10 10

Bevoegdheden:

 • Cultuur
 • Erfgoed 
 • Monumentenzorg 
 • Mobiliteit en verkeer 
 • Trage wegen
 • Evenementen
 • Volksgezondheid en hygiëne
 • Gemeente-eigendommen

Derde schepen

Infobrochure (3)
Klik om te vergroten

André Eeman

andre.eeman@lierde.be 

T 055 42 35 51 – 0495 64 69 22

Bevoegdheden: 

 • Milieu-, natuur- en klimaatbeleid
 • Landbouw en duurzaamheid
 • Ruimtelijke ordening en grondgebiedszaken
 • Stedenbouw
 • Erediensten
 • Ontwikkelingssamenwerking
 • Recyclagepark + beheer ambachtelijke zone
 • Lokale economie

Vierde schepen / Voorzitter Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

antoine

Antoine Van De Maele

Antoine.vandemaele@lierde.be

T 0496 37 20 54

Bevoegdheden:

 • Sociale Zaken 
 • Maatschappelijke integratie 
 • Huisvesting
 • Openbare werken 
 • Energie en nutsvoorzieningen 
 • Verenigings- en buurtleven
 • Sport