aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

College van burgemeester en schepenen

In België wordt het bestuur van een gemeente uitgeoefend door het college van burgemeester en schepenen, soms ook schepencollege genoemd. Dit is het uitvoerend orgaan van de gemeente. Het college vergadert ongeveer wekelijks in gesloten zitting.

Verslagen

Besluitenlijst

Samenstelling

Het college van burgemeester en schepenen bestaat uit de burgemeester en 3 schepenen.  Het college wordt vanaf 2019 aangevuld met de voorzitter Bijzonder comité voor de sociale dienst.

Om rechtsgeldig te kunnen beraadslagen, woont de gemeentesecretaris ieder college bij. Hij staat in voor de algemene leiding van de gemeentelijke diensten en zorgt voor de uitvoering van de beslissingen van het college door de administratie.

De leden van het college van burgemeester en schepenen, maken eveneens deel uit van de gemeenteraad.

Burgemeester

Burgemeester
Klik om te vergroten

Jurgen Soetens

burgemeester@lierde.be

Gemeente Lierde

Nieuwstraat 19

9570 Lierde

T 055 43 10 35 - 0473 41 49 84

Spreekuur : iedere woensdag tussen 18.00 uur en 20.00 uur of na afspraak 

Bevoegdheden:

 • Algemeen beleid
 • Veiligheid (politie, brandweer en preventie) 
 • Interne organisatie (financiën, ICT, personeel, dienstverlening) 
 • Burgerlijke stand 
 • Communicatie en participatie

Eerste schepen

Erna
Klik om te vergroten

Erna Antoine

erna.antoine@lierde.be

Gemeente Lierde

Nieuwstraat 19

9570 Lierde

T 0473 80 00 09

Bevoegdheden:

 • Jeugd- en seniorenbeleid
 • Onderwijs
 • Gezinsbeleid 
 • Kinderopvang 
 • Minderhedenbeleid 
 • Dierenwelzijn
 • Gelijke kansenbeleid
 • Toerisme en dorpspromotie
 • Begraafplaatsenbeheer
 • Jubilea en jumelages

Tweede schepen

Katelijne Scheirlinckx

katelijne.scheirlinckx@ocmwlierde.be

Gemeente Lierde

Nieuwstraat 19

9570 Lierde

T 055 43 10 18

Bevoegdheden:

 • Cultuur
 • Erfgoed 
 • Monumentenzorg 
 • Mobiliteit en verkeer 
 • Trage wegen
 • Evenementen
 • Volksgezondheid en hygiëne
 • Gemeente-eigendommen

Derde schepen

Infobrochure (3)
Klik om te vergroten

André Eeman

andre.eeman@lierde.be 

Gemeente Lierde

Nieuwstraat 19

9570 Lierde

T 055 42 35 51 – 0495 64 69 22

Bevoegdheden: 

 • Milieu-, natuur- en klimaatbeleid
 • Landbouw en duurzaamheid
 • Ruimtelijke ordening en grondgebiedszaken
 • Stedenbouw
 • Erediensten
 • Ontwikkelingssamenwerking
 • Recyclagepark + beheer ambachtelijke zone
 • Lokale economie

Voorzitter Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst/ toegevoegd schepen

Antoine Van De Maele

Antoine.vandemaele@lierde.be

Gemeente Lierde

Nieuwstraat 19

9570 Lierde

T 0496 37 20 54

Bevoegdheden:

 • Sociale Zaken 
 • Maatschappelijke integratie 
 • Huisvesting
 • Openbare werken 
 • Energie en nutsvoorzieningen 
 • Verenigings- en buurtleven
 • Sport