Gemeenteraad

Huishoudelijk reglement GR (pdf, 249.1 kB) goedgekeurd op GR 2019-01-28_publicatie op site: 2019-02-05

Samen met het college van burgemeester en schepenen bestuurt de gemeenteraad de gemeente.
De gemeenteraad is het hoogste orgaan en vertegenwoordigt de volledige bevolking van de gemeente.
De gemeenteraadsleden worden om de zes jaar verkozen.

De gemeenteraad van Lierde bestaat uit 17 leden en komt ongeveer één keer per maand samen, minimaal 10 keer per jaar.
Het Decreet over het lokaal Bestuur bepaalt dat de leden van de gemeenteraad eveneens de raad voor maatschappelijk welzijn vormen. 

In het kader van de openbaarheid van bestuur en de bepalingen in het decreet lokaal bestuur wordt de bevolking geïnformeerd over de beslissingen die door de gemeentelijke organen genomen worden.

Op onze website kan men steeds de meest recente dagordes, besluiten en verslagen ophalen.