aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Gemeenteraad

Samen met het college van burgemeester en schepenen bestuurt de gemeenteraad de gemeente. De gemeenteraad is het hoogste orgaan en vertegenwoordigt de volledige bevolking van de gemeente. De gemeenteraadsleden, die om de zes jaar door de kiezers worden verkozen, nemen de meest belangrijke beslissingen over het functioneren van onze gemeente: wat moet er gebeuren, hoe moet dit gebeuren, met welk personeel en wat is het budget? Het aantal raadsleden wordt vastgesteld volgens het aantal inwoners van de gemeente. De gemeenteraad van Lierde bestaat uit 17 leden en komt ongeveer één keer per maand samen, minimaal 10 keer per jaar.

In het kader van de openbaarheid van bestuur zal de bevolking geïnformeerd en zoveel mogelijk betrokken worden bij de markante gebeurtenissen die zich op gemeentelijk vlak voordoen.

Hier kan men dan ook steeds de meest recente dagordes en verslagen van de gemeenteraad ophalen.

Aanverwante onderwerpen