aaa
rss

Actueel

18/07/19 - Vragenlijst lokale mobiliteit nav de week van de mobiliteit

Naar aanleiding van de week van de mobiliteit (16 - 22 september) lanceert  Autodelen.net en KVLV in samenwerking met VVSG een bevraging over mobiliteit in je buurt Hoe verplaats jij je meestal en wat is er in jouw buurt nodig zodat dit (nog) vlotter kan? Dat zijn vragen waarop we via een enquêt...meer »

17/07/19 - omgevingsvergunning : stedenbouwkundige handelingen

Doss.nr. OMV_nummer Aanvrager Ligging Kadastraal Aard Aanvraag Milieu/Sted. Historiek D. ontvangst Procedure Volledig/ontv. Straat Nr. Afd. Sectie Nrs. J/N Datum volledigheid 2019/21 OMV_2019026698 Walraet Frederic...meer »

17/07/19 - omgevingsvergunning : stedenbouwkundige handelingen.

Doss.nr. OMV_nummer Aanvrager Ligging Kadastraal Aard Aanvraag Milieu/Sted. Historiek D. ontvangst Procedure Volledig/ontv. Straat Nr. Afd. Sectie Nrs. J/N Datum volledigheid 2019/37 OMV_2019066335 Laureyns Be...meer »

10/07/19 - Bekendmaking aktename melding IIOA

Bekendmaking aktename melding Holderbeke 8 meer »

6/07/19 - BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

Bekendmaking aktename melding Steenweg 231 meer »

2/07/19 - Bekendmaking openbaar onderzoek Jan François

Doss.nr. OMV_nummer Aanvrager Ligging Kadastraal Aard Aanvraag Milieu/Sted. Historiek D. ontvangst Procedure Volledig/ontv. Straat Nr. Afd. Sectie Nrs. J/N Datum volledigheid 2019/24 OMV_2019010252 Jan François Dorpstraat 23 1 A...meer »

29/06/19 - Wedstrijd - De kartuizers in de jaren stillekes

download het deelnameformulier meer »

25/06/19 - Inrichting groene buurtsite dorpskern Deftinge > Definitief ontwerp

Definitief Ontwerp Doorsnedes Het project “Inrichting groene buurtsite dorpskern Deftinge” beoogt de inrichting van een buurtpark waarbij de focus wordt gelegd op het natuurlijk groen ter verhoging van de educatieve en sociale functies voor de dorpskern. Door middel van een sterk participatief...meer »

25/06/19 - Wees niet gek. Doe de tekencheck.

meer »

24/06/19 - omgevingsvergunning : het verkavelen van gronden.

Doss.nr. OMV_nummer Aanvrager Ligging Kadastraal Aard Aanvraag Milieu/Sted. Historiek D. ontvangst Procedure Volledig/ontv. Straat Nr. Afd. Sectie Nrs. J/N Datum volledigheid 2019/25 OMV_2019038355 LANDMETER-EXPERT ...meer »

24/06/19 - omgevingsvergunning : gemengd project.

Doss.nr. OMV_nummer Aanvrager Ligging Kadastraal Aard Aanvraag Milieu/Sted. Historiek D. ontvangst Procedure Volledig/ontv. Straat Nr. Afd. Sectie Nrs. J/N Datum volledigheid 2019/3 OMV_2019001183 Heyndrickx Koen St.J...meer »

13/06/19 - Het probeerabonnement van de lijn

Gaat je zoon/dochter naar het eerste middelbaar en zie je een gratis Buzzy Pazz probeerabonnement in september wel zitten? Surf naar https://probeeractie.delijn.be/ en je bent vertrokken voor minstens een maand zonder heen-en-weer gerij! meer »

6/06/19 - TWEEDE PARTIËLE HERZIENING GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN LIERDE - BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK

20190617 TWEEDE PARTIËLE HERZIENING GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN LIERDE - BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK Het College van Burgemeester en Schepenen brengt ter kennis dat, conform art. 2.1.16 en 2.1.18 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening versie van 22 februari 2017, een openbaar ond...meer »

6/06/19 - Folder speelpleinwerking 2019

DOWNLOAD HIER DE BROCHURE meer »

3/06/19 - Infoavond duurzaam energieverbruik en groepsactie stookolietanksanering.

Plant u een omschakeling van stookolie naar aardgas of een andere warmtebron? Of bent u al omgeschakeld, maar is uw stookolietank nog niet gesaneerd? Doe dan mee aan onze tankslag en laat uw ondergrondse of bovengrondse tank saneren tegen de beste voorwaarden. Waarom saneren? De milieuwetgeving ...meer »

4/04/19 - Verslag Participatiemoment RUP Caudenberg

De gemeente Lierde heeft conform artikel 2.2.18 van de VCRO de startnota en procesnota van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Caudenberg opgemaakt. Het RUP heeft tot doel bestemmingen en voorschriften vast te leggen voor het woonuitbreidingsgebied Caudenberg. In de startnota wor...meer »

6/02/19 - Toegestane afwijking op de bepalingen inzake de wekelijkse rustdag

Alle handelaars zijn onderworpen aan de wekelijkse rustdag, een ononderbroken periode van 24 uur die begint om 5 uur of om 13 uur en eindigt op hetzelfde uur van de volgende dag. Indien de wekelijkse rustdag onmiddellijk aan een wettelijke feestdag voorafgaat, mag de rustdag naar de dag volgend ...meer »
Bekijk alle nieuws

Kalender

  Niets gevonden op .
  Voeg zelf een activiteit toe

  Openingsuren

  maandag tot vrijdag
  van 9.00 u tot 12.00 u

  woensdag
  van 18.00 u tot 20.00 u

  GDPR PRIVACYVERKLARING

  GDPR PRIVACYVERKLARING

  Omgevingsloket

  Omgevingsloket

  ERFGOEDREDDERS

  ERFGOEDREDDERS

  Bibliotheek

  Bibliotheek

  Jeugddienst

  Jeugddienst

  Sportdienst

  Sportdienst

  Wijkpolitie

  Wijkpolitie

  Hulpverleningszone Zuid-Oost

  Hulpverleningszone Zuid-Oost